September 7, 2023 – Today, Oak Tree Hill Capital announced that they have signed an agreement to become the new majority shareholder of iunxi, a specialist in the field of infrastructure.

With their extensive expertise in connectivity, security, data communication, ICT infrastructure, and networks, iunxi has built a solid reputation in the industry. With Oak Tree Hill as a partner and investor, iunxi can further shape its growth strategy and fulfill its mission to bring insight, control, and reliability to complex IT infrastructure.

On our Oak Tree Hill podcast, we talk about the acquisition’s background with Marcel Knol, Joost van Kessel, and Emiel Putman. (in Dutch)

iunxi, based in Almere and founded in 2005, operates internationally with a team of more than 30 professionals providing services to various clients, including Domino’s Pizza, Bakeplus, and Royal Reesink. With the acquisition by Oak Tree Hill Capital, iunxi has found a strong partner to realize the next phase of development and growth.

Emiel Putman, Stefan Baltus, Joost van Kessel, Marcel Knol

Stefan Baltus, co-founder of iunxi, says, “With the support and expertise of Oak Tree Hill Capital, we can further develop iunxi and fully realize our potential. We look forward to collaborating, growing, and strengthening our position as an innovative force in the infrastructure industry.” Marcel Knol, co-founder of iunxi, adds, “We are marking a great moment in our journey, but at the same time, we are excited about the next phase in which we can innovate our product portfolio and strengthen our market position.”

Marcel Knol
co-founder iunxi

Platform for Further Growth

In the market, there is a growing need to address the responsibilities and challenges of ICT management together with a strategic partner. iunxi largely offers its knowledge and experience in infrastructure, security, data communication, and networks through managed services. This allows customers to continue relying on secure and well-functioning digital environments.

Emiel Putman
Managing Partner at Oak Tree Hill Capital

“From the moment we got to know iunxi, we were enthusiastic,” says Emiel Putman, founder and Managing Partner of Oak Tree Hill Capital. “It is a stable and successful organization with great potential. But more importantly, we felt a cultural match – we both strongly believe in putting people first and promoting personal growth.”

Oak Tree Hill is an independent investor focusing on platform investments. They embrace compassion as a guiding principle for their investments. By placing compassion, empathy, and understanding at the forefront, they aim to develop businesses, promote growth, improve employee well-being, and build strong relationships with customers, stakeholders, and society as a whole.

Oak Tree Hill was advised in this transaction by Wave Corporate Finance, Treble Legal and Van Oers Corporate Finance. iunxi was advised by MTH, Moore Corporate Finance and Bunders Lok Advocaten.

Oak Tree Hill Capital investeert in iunxi om de organisatie te positioneren voor toekomstige groei en ontwikkeling

7 september 2023 – Vandaag heeft Oak Tree Hill Capital aangekondigd dat zij een overeenkomst getekend hebben om de nieuwe meerderheidsaandeelhouder van iunxi, een specialist op het gebied van infrastructuur, te worden.

In de Oak Tree Hill podcast bespreken we de achtergrond van deze overname met Marcel Knol, Joost van Kessel en Emiel Putman.

Met hun uitgebreide expertise op het gebied van connectiviteit, beveiliging, datacommunicatie, ICT-infrastructuur en netwerken heeft iunxi een solide reputatie opgebouwd in de sector. Met Oak Tree Hill als partner en investeerder kan iunxi haar groeistrategie verder vormgeven en haar missie uitvoeren om inzicht, controle en betrouwbaarheid te brengen in complexe IT-infrastructuur.

Emiel Putman, Stefan Baltus, Joost van Kessel, Marcel Knol

Iunxi, gevestigd in Almere en opgericht in 2005, opereert internationaal met een team van meer dan 30 professionals die diensten verlenen aan diverse klanten, waaronder Domino’s, Bakeplus en Royal Reesink. Met de overname door Oak Tree Hill Capital heeft iunxi een sterke partner gevonden om de volgende fase van ontwikkeling en groei te realiseren.

Marcel Knol
medeoprichter van iunxi

Stefan Baltus, medeoprichter van iunxi, zegt: “Met de steun en expertise van Oak Tree Hill Capital kunnen we iunxi verder ontwikkelen en ons potentieel volledig benutten. We kijken ernaar uit om samen te werken, te groeien en onze positie als innovatieve kracht in de infrastructuurbranche verder te versterken.” Marcel Knol, medeoprichter van iunxi, voegt eraan toe: “We staan stil bij een geweldig moment in onze reis, maar kijken tegelijkertijd uit naar de volgende fase waarin we ons product portfolio verder kunnen innoveren en onze marktpositie kunnen versterken.”

Platform voor verdere groei

In de markt groeit de behoefte om de verantwoordelijkheden en uitdagingen van ICT-beheer samen met een strategische partner aan te pakken. iunxi biedt haar kennis en ervaring op het gebied van infrastructuur, beveiliging, datacommunicatie en netwerken grotendeels aan via managed services. Hierdoor kunnen klanten blijven vertrouwen op veilige en goed functionerende digitale omgevingen.

Emiel Putman
Managing Partner bij Oak Tree Hill Capital

“Vanaf het eerste moment dat we iunxi leerden kennen, waren we enthousiast”, vertelt Emiel Putman, oprichter en Managing Partner van Oak Tree Hill Capital. “Het is een stabiele en succesvolle organisatie met veel potentie. Maar nog belangrijker is dat we een culturele match voelden – we geloven beide sterk in het centraal stellen van mensen en het bevorderen van persoonlijke groei.” 

Oak Tree Hill is een onafhankelijke investeerder die zich richt op platforminvesteringen. Ze omarmen compassie als leidend principe voor hun investeringen. Door compassie, empathie en begrip voorop te stellen, streven ze ernaar bedrijven te ontwikkelen en groei te bevorderen, het welzijn van werknemers te verbeteren en sterke relaties op te bouwen met klanten, stakeholders en de samenleving als geheel. 

Oak Tree Hill is in deze transactie begeleid door Wave Corporate Finance, Treble Legal en Van Oers Corporate Finance. iunxi werd begeleid door MTH, Moore Corporate Finance en Bunders Lok Advocaten.